Zaprawy murarskie i tynkarskie

Zaprawa murarska

Tradycyjna zaprawa murarska

WŁAŚCIWOŚCI:
Wytrzymała
Paroprzepuszczalna
Odporna na warunki atmosferyczne
Wydajna
Łatwa i wygodna w stosowaniu
OPIS:
Przeznaczona jest do murowania na tradycyjne grube spoiny. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów. Służy do murowania  z cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych i cegły silikatowej.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest Higieniczny
Deklaracja Właściwości Użytkowych

 


ZUŻYCIE:  ok. 2 kg/1m2/1 mm w zależności od podłoża
OPAKOWANIE: Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

Zaprawa do bloczków z betonu komórkowego AD 20

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

WŁAŚCIWOŚCI:
– Wytrzymała
– Odporna na warunki atmosferyczne
– Wydajna
– Łatwa i wygodna w stosowaniu

OPIS:
Zaprawa AD 20 przeznaczona jest do łączenia elementów murowych z betonu komórkowego na cienkie spoiny, grubości od 1 do 3 mm. Zaprawa może być stosowana w murach wewnętrznych oraz zewnętrznych naziemnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Certyfikat

ZUŻYCIE:  ok. 1,5 kg/1m2/1 mm w zależności od podłoża

OPAKOWANIE: Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

Zaprawa tynkarska

Tradycyjna zaprawa tynkarska

WŁAŚCIWOŚCI:
– Wytrzymała
– Paroprzepuszczalna
– Odporna na warunki atmosferyczne
– Wydajna
– Łatwa i wygodna w stosowaniu

OPIS:
Przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do III na różnych podłożach. Kategoria III jest zalecaną kategorią wykończenia tynku traktowaną jako ostateczne wykończenie ściany. Wykończenie tynku kategorii II jest dobrym podłożem do wykonania wypraw takich jak gładzie gipsowe, tynki mineralne, czy akrylowe. Zaprawa tynkarska odznacza się dobrą przyczepnością do każdego z wymienionych podłoży oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest Higieniczny
Deklaracja Właściwości Użytkowych

 


ZUŻYCIE:  1,3 – 1,8 m2 tynku / 1 cm / 25 kg zaprawy
OPAKOWANIE: Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.

Zaprawa wyrównująca BCX 20

Zaprawa wyrównująca

WŁAŚCIWOŚCI:
– Wytrzymała
– Odporna na warunki atmosferyczne
– Wydajna
– Łatwa w stosowaniu

OPIS:
Zaprawa wyrównująca przeznaczona jest do wyrównania powierzchni ścian i podłóg. Używana jako warstwa wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. Należy ją stosować do niewielkich ubytków oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Zaprawę można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Karta Techniczna
Karta Charakterystyki
Atest Higieniczny
Deklaracja Właściwości Użytkowych

 


ZUŻYCIE:  ok. 1,6 kg/1m2/1 mm w zależności od podłoża
OPAKOWANIE: Dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg.